ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਜਪਾਨ ਕੈਂਚੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ


ਆਖਰੀ ਵਾਰ 14 ਜਨਵਰੀ 2021 ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ

ਨੀਪਨ ਸ਼ੀਅਰਜ਼ ਪਾਈ ਲਿਮਟਿਡ ਏਸੀਐਨ 641 863 578

ਐਡਮਜ਼ ਕੈਂਚੀ ਟਰੱਸਟ ਏਬੀਐਨ 68 501 252 754 ਦੇ ਟਰੱਸਟੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ

ਵਪਾਰ ਨਾਮ ਜਪਾਨ ਕੈਂਚੀ ਦੇ ਹੇਠ ਵਪਾਰ

 

 

 

ਜਾਪਾਨ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ

ਉਤਪਾਦ ਖਰੀਦਣ ਲਈ

ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਬ੍ਰਾ .ਜ਼ਿੰਗ

ਜਪਾਨ ਕੈਂਚੀ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ.

ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਕੈਂਚੀ ਨੂੰ 'ਸਾਡੇ', 'ਅਸੀਂ', ਜਾਂ 'ਸਾਡੇ' ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ.

ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ!

ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹਨ?

ਇਹ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ https://www.japanscissors.com.au/ ਅਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੈਬਸਾਈਟਸ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਡੋਮੇਨ ਨਾਮ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ (ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ).

ਇਹ ਨਿਯਮ ਉਦੋਂ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੁਆਰਾ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ (ਉਤਪਾਦ).

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਸਦਾ ਅਸੀਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹੋਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ https://www.japanscissors.com.au/pages/privacy-policy.

ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?

ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਅਤੇ ਸਮਝਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ.

ਉਹ ਹਿੱਸੇ ਹਨ:

  • ਭਾਗ ਏ: ਸ਼ਰਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਤਪਾਦ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ (ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ)
  • ਭਾਗ ਬੀ: ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾseਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ (ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਾਉਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ)
  • ਭਾਗ C: ਦੇਣਦਾਰੀ ਅਤੇ ਵਾਰੰਟੀ, ਅਤੇ ਵਿਆਖਿਆ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ (ਦੋਵੇਂ ਖਰੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਬਰਾowsਜ਼ਿੰਗ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ)

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਨਾ ਰੱਖੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਤਪਾਦ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੋਗੇ ਜਦੋਂ ਤਕ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ.

ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ?

ਇਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਰਡਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਵੇਚਣ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸਵੀਕਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਖਰੀਦ' ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਇਸ ਪੇਜ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਉਤਪਾਦ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੇਜ ਦੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਵੇਖਣ ਲਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ.

ਬੇਦਾਅਵਾ

ਜਪਾਨ ਕੈਂਚੀ ਸਸਤੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਕੈਂਚੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਪਕਰਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਉਤਪਾਦ ਵਰਤਦੇ ਜਾਂ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ: 

(ੳ)              (ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ) ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ .ੁਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ.

(ਅ)              (ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਜ਼) ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹਰ ਸਮੇਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਤਪਾਦ ਬੱਚਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਵਰਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ.

(ੲ)              (ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਵਰਤੋਂ) ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ, ਗਲਤ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ.


ਭਾਗ ਏ

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਤਪਾਦ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ ...

1                 ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ

(ੳ)              ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਆਰਡਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ (ਕ੍ਰਮ) ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ:

(I)               ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਕ ਬਾਈਡਿੰਗ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਉਮਰ ਹੈ; ਅਤੇ

(ii)              ਤੁਸੀਂ ਡੈਬਿਟ ਜਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਰਡਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ.

(ਅ)              ਆਰਡਰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਏ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਾਗ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਸੀ) ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਉਤਪਾਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਲ ਸੂਚੀਬੱਧ ਸੂਚੀ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ ਹਨ. ਚੈੱਕਆਉਟ ਕਰਨ ਤੇ.

(ੲ)              ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਭਾਗ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਰਡਰ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ.

2                 ਉਤਪਾਦ

(ੳ)              (ਵੇਰਵਾ) ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਉਤਪਾਦ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਰਡਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਤ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਗੇ. ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਸਕ੍ਰੀਨ ਡਿਸਪਲੇਅ, ਰੰਗ ਅਤੇ ਚਮਕ, ਅਤੇ ਚਿੱਤਰ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਉਤਪਾਦ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ.

(ਅ)              (ਨਿਰਧਾਰਨ) ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਕਿ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਆਰਡਰ ਜਾਂ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਪਾਨ ਦੇ ਕੈਂਚੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਤਪਾਦ ਦੀਆਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ:

(I)               ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਇਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਟੀਲ); ਜਾਂ

(ii)              ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦ ਨਿਰਮਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ.

(ੲ)              (ਆਕਾਰ) ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਅਕਾਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣਗੇ. ਕੋਈ ਉਤਪਾਦ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਅਕਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਹੀ ਅਕਾਰ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹੋ. ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਅਕਾਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਗੂ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਫੀਸਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ.

(ਸ)              (ਜੋਖਮ ਅਤੇ ਸਿਰਲੇਖ) ਜਦੋਂ ਤਕ ਤੁਹਾਡੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਜਾਪਾਨ ਕੈਂਚੀ ਦੁਆਰਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿਚ ਜੋਖਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੁਰਦਗੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇਵੇਗਾ. ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਸਪੁਰਦਗੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ.

3                 ਭੁਗਤਾਨ

(ੳ)              ਸਾਰੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹਨ:

(I)               ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ (ਸਿਵਾਏ ਜਿਥੇ)

(ii)              ਆਸਟਰੇਲੀਆਈ ਡਾਲਰ ਵਿਚ; ਅਤੇ

(iii)             ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਅਧੀਨ.

(ਅ)              (ਭੁਗਤਾਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ) ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਆਰਡਰ ਦੇਣ ਵੇਲੇ (ਫੀਸ).

(ੲ)              (ਜੀਐਸਟੀ) ਜਦ ਤੱਕ ਹੋਰ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਦੱਸੀ ਗਈ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. ਜਪਾਨ ਕੈਂਚੀ ਦੁਆਰਾ ਟੈਕਸਯੋਗ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਗ ਕਿਸੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇ ਚਲਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਪਾਨ ਕੈਂਚੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ.

(ਸ)              (ਕਾਰਡ ਸਰਚਾਰਜ) ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਸਰਚਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ, ਡੈਬਿਟ ਜਾਂ ਚਾਰਜ ਕਾਰਡ (ਵੀਜ਼ਾ, ਮਾਸਟਰਕਾਰਡ ਜਾਂ ਅਮੈਰੀਕਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਸਮੇਤ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ.

(ਈ)              (Paymentਨਲਾਈਨ ਭੁਗਤਾਨ ਸਹਿਭਾਗੀ) ਅਸੀਂ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ (ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਦਾਤਾ) ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ. ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ.  ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕਠਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਲਤੀ ਜਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ.

(F)               (ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ) ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਆਰਡਰ 'ਤੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡਾ ਆਰਡਰ ਖ੍ਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ (ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਮੇਤ) ਵਿਚ ਇਕ ਗਲਤੀ ਜਾਂ ਅਸ਼ੁੱਧਤਾ ਲੱਭੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ. ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਰਡਰ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੋਵੇਗਾ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਚੁਣਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡੈਬਿਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਤੁਹਾਡੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਅਸਲ methodੰਗ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ.

4                 ਡਿਲਿਵਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਪਿੰਗ

(ੳ)              (ਡਿਲਿਵਰੀ ਦੇ ਖਰਚੇ) ਚੈਕਆਉਟ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਪੁਰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ (ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ).

(ਅ)              (ਡਿਲਿਵਰੀ ਵੇਰਵੇ) ਜਪਾਨ ਕੈਂਚੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਡਿਲਿਵਰੀ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਲਕ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ (ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ). ਜਿਥੇ ਕੀਮਤਾਂ ਸਪੁਰਦਗੀ ਸਮੇਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

(I)               ਸਪੁਰਦਗੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਹੈ ਜੋ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਪਾਨ ਕੈਂਚੀ ਦੁਆਰਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ; ਅਤੇ

(ii)              ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜ਼ਹਾਜ਼ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਤਪਾਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾਂਗੇ.

(ੲ)              (ਡਿਲਿਵਰੀ ਮੁੱਦੇ) ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ कुरਿਅਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ. ਸਪੁਰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਪੁਰਦਗੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ. ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਸਪੁਰਦਗੀ ਸਮੇਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਸਿਰਫ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾਕ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ. ਅਸੀਂ ਵਾਰੰਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤੁਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਆਰਡਰ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ. ਦੇਰ ਨਾਲ ਜਣੇਪੇ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਜਾਂ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ.

(ਸ)              (ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਦੇਸ਼) ਜਪਾਨ ਕੈਂਚੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ. ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਇਸ ਦੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਕਸਟਮਜ਼ ਅਤੇ ਆਯਾਤ ਕਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਿਵਾਜਾਂ ਅਤੇ ਆਯਾਤ ਡਿ dutiesਟੀਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੋਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਹੋਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਸਟਮਜ਼ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ. ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਸਟਮਜ਼ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਸਟਮ ਜਾਂ ਆਯਾਤ ਡਿ dutiesਟੀਆਂ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ.

5                 ਤੁਹਾਡੇ ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ

5.1             ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਆਰਾ ਰੱਦ ਕਰੋ

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਚਤ ਕਰਾਂਗੇ. ਜਿਥੇ ਭੁਗਤਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡੈਬਿਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਤੁਹਾਡੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਅਸਲ methodੰਗ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ.

5.2             ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਰੱਦ ਕਰੋ

ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਕ ਆਪਣੇ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਆਰਡਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਰਡਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਰਡਰ ਬਾਈਡਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਾਡੀ ਰਿਫੰਡ ਅਤੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ 5.3 - 5.6 ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ

5.3             ਵਾਪਸ ਅਤੇ ਵਾਪਸੀ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦ ਤੋਂ ਨਾਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਤਪਾਦ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਹੈਲੋ@ਜਪਾਂਸਕਸੀਸਰ.ਕਾੱਮ.

5.4             ਮਨ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਵਾਪਸੀ

(ੳ)              ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਸਲ ਖਰੀਦੀ ਆਰਡਰ ਆਈਟਮਾਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ 7 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਮਨ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ:

(iii)             ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (ਡਿਲਿਵਰੀ ਮਿਤੀ), ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਫੰਡ, ਸਟੋਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਂ ਐਕਸਚੇਂਜ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁਰੰਮਤ, ਵਾਰੰਟੀ ਬਦਲਣ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ।

(iv)             ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਪਸੀ ਪਤੇ ਦੀ ਈਮੇਲ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਾਂਗੇ (ਵਾਪਸੀ ਪਤਾ).

(V)              ਤੁਸੀਂ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਰਿਟਰਨ ਐਡਰੈਸ' ਤੇ ਭੇਜੋਗੇ.

(vi)             ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ 'ਤੇ, ਅਸੀਂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਇਹ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਅਸਲ ਪੈਕਜਿੰਗ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਵਿਵੇਕ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ) (ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ).

(vii)            ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਤਪਾਦ ਆਪਣੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿਕਲਪ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ:

  1. ਮਨ ਬਦਲਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਤਪਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇminaਟੇਡ ਪਤਾ (ਤੁਹਾਡੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ), ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਕਲਪ' ਤੇ; ਜਾਂ
  2. ਮਨ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼, ਘਟਾਓ 30% ਮੁੜ-ਸਟੌਕਿੰਗ ਫੀਸ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਵਿਚ ਸਫਾਈ ਫੀਸ (ਜੇ ਉਤਪਾਦ ਵਾਪਸੀ ਵੇਲੇ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ).

(viii)           ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਤਪਾਦ ਆਪਣੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ 5.4 (a) ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਗਏ ਹਨ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਰਿਫੰਡ, ਸਟੋਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਂ ਐਕਸਚੇਂਜ (ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਕਲਪ ਤੇ), ਘਟਾਓ 10% ਦੁਬਾਰਾ ਸਟੋਕਿੰਗ ਫੀਸ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਫੰਡ ਜਾਂ ਸਟੋਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁਣਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰਕਮ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰੀ-ਸਟੋਕਿੰਗ ਫੀਸ ਘਟਾਵਾਂਗੇ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਚੇਂਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁਣਦੇ ਹੋ:

  1. ਐਕਸਚੇਂਜ ਆਈਟਮ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਟਾਕਿੰਗ ਫੀਸ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ; ਅਤੇ
  2. ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਸਚੇਂਜ ਆਈਟਮ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਧੂ ਸਿਪਿੰਗ ਕੀਮਤ ਤੇ ਭੇਜਾਂਗੇ.

(ਅ)              ਕਿਸੇ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ 7 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਅਸੀਂ ਮਨ ਵਾਪਸੀ ਜਾਂ ਬਦਲੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ.

(c) ਮਨ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਵਾਰੰਟੀ ਬਦਲਣ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।

5.5             ਹੋਰ ਵਾਪਸ

()) ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਉਤਪਾਦ ਲਈ ਅਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਾਪਸੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ:

(I)               ਉਹ ਉਤਪਾਦ ਜਿਸਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਡਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸਫਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ;

(ii)              ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਤਪਾਦ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤਕ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ (ਸਕ੍ਰੀਨ ਡਿਸਪਲੇਅ, ਰੰਗ ਅਤੇ ਚਮਕ ਅਤੇ ਚਿੱਤਰ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵਾਜਬ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਅਧੀਨ); ਜਾਂ

(iii)             ਉਤਪਾਦ ਧਾਰਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨੁਕਸਦਾਰ ਹੈ 5.6.

(ਅ)              ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ 5.6, ਕਿਸੇ ਉਤਪਾਦ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੀ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਵਾਪਸੀ (ਸਿਪਿੰਗ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਤੁਹਾਡੇ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਅਸਲ methodੰਗ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ.

5.6             ਸਹੀ ਉਤਪਾਦ

ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਤਪਾਦ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੁਕਸਦਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ:

(ੳ)              ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਉਤਪਾਦ ਨੁਕਸਦਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਹੈਲੋ@ਜਪਾਂਸਕਸੀਸਰ.ਕਾੱਮ ਨੁਕਸ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇ ਨਾਲ (ਚਿੱਤਰਾਂ ਸਮੇਤ).

(ਅ)              ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਉਤਪਾਦ ਨੁਕਸਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜੋ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਪਕਰਣ, ਮੈਨੂਅਲ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ. ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਦਾਰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ.

(ੲ)              ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਾਜਬ ਰਾਏ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਤਪਾਦ ਨੁਕਸਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਪਹਿਨਣ ਅਤੇ ਅੱਥਰੂ, ਦੁਰਵਰਤੋਂ, ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ, ਜਾਂ ਵਾਜਬ ਦੇਖਭਾਲ (ਰਸਾਇਣਕ ਨੁਕਸਾਨ, ਸ਼ਾਰਪਨਿੰਗ ਜਾਂ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਸਮੇਤ) ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਦਾਰ ਹੈ। ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਬਲੇਡ ਜਾਂ ਤਣਾਅ ਐਡਜਸਟਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ), ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਉਤਪਾਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦੇਵਾਂਗੇ।

(ਸ)              ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਤਪਾਦ ਨੁਕਸਦਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ (ਸਿਪਿੰਗ ਖਰਚਿਆਂ ਸਮੇਤ) ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਫੰਡ, ਐਕਸਚੇਂਜ ਜਾਂ ਸਟੋਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਸਾਰੇ ਰਿਫੰਡ ਤੁਹਾਡੇ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਅਸਲ methodੰਗ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ.

(ਈ)              ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ 5.6 ਇੱਕ ਨੁਕਸਦਾਰ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ, ਆਪਣੇ ਵਿਵੇਕਸ਼ੀਲਤਾ ਵਿੱਚ, ਨੁਕਸਦਾਰ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅੰਸ਼ਕ ਰਿਫੰਡ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਿਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ.

(F)               ਇਸ ਧਾਰਾ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ 5.6 ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱ .ਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ.

6                 ਬੌਧਿਕ ਜਾਇਦਾਦ

(ੳ)              ਜਾਪਾਨ ਕੈਂਚੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਵਿਚਲੇ ਸਾਰੇ ਬੌਧਿਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਲੇਬਲਿੰਗ ਅਤੇ ਪੈਕਜਿੰਗ ਸਮੇਤ, ਜਾਂ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹਨ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਕਾੱਪੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਨਿਰਮਾਣ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ.

(ਅ)              ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ, "ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਹੱਕ"ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਕਾਪੀਰਾਈਟ, ਟ੍ਰੇਡ ਮਾਰਕ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਪੇਟੈਂਟ, ਅਰਧ-ਕੰਡਕਟਰ ਅਤੇ ਸਰਕਟ ਲੇਆਉਟ ਅਧਿਕਾਰ, ਵਪਾਰ, ਕਾਰੋਬਾਰ, ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਡੋਮੇਨ ਨਾਮ, ਗੁਪਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਲਕੀਅਤ ਅਧਿਕਾਰ, ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰ, ਭਾਵੇਂ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹੋਣ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੋਵੇਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਹਨ.

7                 ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਪਲਾਇਰ

(ੳ)              ਅਸੀਂ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ:

(I)               ਤੁਹਾਡੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਸਮੇਤ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱourceੋ; ਜਾਂ

(ii)              ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਸਪਲਾਇਰ ਤੋਂ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦ ਖਰੀਦਣਾ,

ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਂ ਆਗਿਆ ਦੇ.

(ਅ)              ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਅਧਿਕਤਮ ਹੱਦ ਤੱਕ, ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੀਸਰੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਜਾਂ ਭੁੱਲ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਸਮੇਤ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤੀਸਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਰਡਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ.

8                 ਛੂਟ ਕੋਡ

(ੳ)              ਅਸੀਂ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਛੂਟ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ (ਛੋਟ ਕੋਡ).

(ਅ)              ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਛੂਟ ਕੋਡ:

(I)               ਕਿਸੇ ਆਰਡਰ ਤੇ ਪ੍ਰਤਿਕ੍ਰਿਆਸ਼ੀਲ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ;

(ii)              ਗੈਰ-ਤਬਾਦਲਾਯੋਗ ਹਨ;

(iii)             ਨਕਦ ਜਾਂ ਸਟੋਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ; ਅਤੇ

(iv)             ਵਾਧੂ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ.

9                 ਦਰਜਾ ਅਤੇ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ

(ੳ)              ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਰੇਟਿੰਗ) ਅਤੇ / ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ (ਸਮੀਖਿਆ), ਸਮੇਤ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਹੈ.

(ਅ)              ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹੀ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਰੇਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਉਤਪਾਦ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਇ ਦਾ ਸਹੀ ਅਤੇ ਸਹੀ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.  

(ੲ)              ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਸ ਉਤਪਾਦ ਲਈ ਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਉਤਪਾਦ ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮੀਖਿਆ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰੇਟਿੰਗ ਦੇਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸਮੀਖਿਆ ਲਿਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ. 

(ਸ)              ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਰੇਟਿੰਗ ਜਾਂ ਸਮੀਖਿਆ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਜਾਂ ਮਿਟਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ.

ਭਾਗ ਬੀ

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ...

10              ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਉਪ-ਠੇਕੇਦਾਰ ਅਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਏਜੰਟ ਜੋ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ.

11              ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:

(ੳ)              ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਕੈਂਚੀ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਜਾਂ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਕਾਪੀ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨਾ, aptਾਲਣਾ, ਵੱਖਰਾ ਕਰਨਾ, ਸੋਧਣਾ, ਵੇਚਣਾ, ਸਮਝਣਾ ਜਾਂ ਕੰਪੋਬਲ ਕਰਨਾ;

(ਅ)              ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਝਲਕ, ਚੋਣ ਜਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ;

(ੲ)              ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਜਾਂ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗੈਰਕਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ;

(ਸ)              ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਜਾਂ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਦਖਲ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਵਿਘਨ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਸਰਵਰਾਂ ਜਾਂ ਨੈਟਵਰਕਾਂ 'ਤੇ ਅਣਉਚਿਤ ਬੋਝ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ;

(ਈ)              ਕਿਸੇ ਸਵੈਚਲਿਤ ਸਕ੍ਰਿਪਟਿੰਗ ਟੂਲ ਜਾਂ ਸਾੱਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ;

(F)               ਅਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋ ਜੋ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਕੈਂਚੀ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਜਾਂ ਇਸ ਤੇ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕੇ, ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਕੇ; ਅਤੇ

(G)              ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਸਧਾਰਣ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ, ਸਮੇਤ:

(I)               ਵੈਬਸਾਈਟ ਖਾਤਿਆਂ ਜਾਂ ਡੇਟਾ ਤੱਕ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ;

(ii)              ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰਨਾ, ਪੜਤਾਲ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਟੈਸਟ ਕਰਨਾ;

(iii)             ਓਵਰਲੋਡਿੰਗ, ਹੜ੍ਹਾਂ, ਮੇਲਬੈਂਬਿੰਗ, ਕਰੈਸ਼ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਵਾਇਰਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨਾ; ਜਾਂ

(iv)             ਨੂੰ ਭੜਕਾਓ ਜ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਇਨਕਾਰ-ਦੀ-ਸੇਵਾ ਹਮਲੇ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ.

12              ਖ਼ਾਤੇ

(ੳ)              ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਖਾਤੇ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ (ਖਾਤਾ) ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੁਆਰਾ.

(ਅ)              ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਖਾਤੇ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰ, ਸਹੀ, ਨਵੀਨਤਮ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ.

(ੲ)              ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸਦੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ:

(I)               ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸਵਰਡ ਦੀ ਗੁਪਤਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ; ਅਤੇ

(ii)              ਕੋਈ ਵੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਦੁਆਰਾ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ.

(ਸ)              ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਜੀਬ ਗਤੀਵਿਧੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਿਆਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.

(ਈ)              ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਤਾ ਰਜਿਸਟਰੀਕਰਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ, ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ.

(F)               ਅਸੀਂ, ਸਾਡੇ ਵਿਵੇਕ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਮੇਤ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਸਫਲਤਾ.

13              ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

(ੳ)              ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿੰਨੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਅਪ-ਟੂ-ਡੇਟ ਅਤੇ ਸਹੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ (ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਧਿਕਤਮ ਹੱਦ ਤੱਕ) ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ:

(I)               ਵੈਬਸਾਈਟ ਗਲਤੀਆਂ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਂ (ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੇਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ) ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇਗੀ;

(ii)              ਵੈਬਸਾਈਟ ਹਰ ਸਮੇਂ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ;

(iii)             ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ;

(iv)             ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਂ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਾਂ ਗੁਪਤ ਹੋਵੇਗੀ; ਅਤੇ

(V)              ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਹੀ ਜਾਂ ਸਹੀ ਹੈ.

(ਅ)              ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਕੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ, ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੈਬਸਾਈਟ ਸਮਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ.

14              ਬੌਧਿਕ ਜਾਇਦਾਦ

(ੳ)              ਜਾਪਾਨ ਕੈਂਚੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਮਾਲਕੀਅਤ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ (ਉਤਪਾਦ ਚਿੱਤਰ, ਟੈਕਸਟ, ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ, ਲੋਗੋ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਆਈਕਾਨ, ਹੋਰ ਚਿੱਤਰ, ਅਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਜ਼, ਕੀਮਤ, ਡਾਉਨਲੋਡਸ ਅਤੇ ਸਾੱਫਟਵੇਅਰ ਸਮੇਤ) (ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਸਮੱਗਰੀ) ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੌਧਿਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਲਾਇਸੈਂਸਸ਼ੁਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ.

(ਅ)              ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੇ ਇਕੋ ਮਕਸਦ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਕਾਪੀ ਸਾਰੇ ਜਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾपान ਕੈਚੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਲਿਖਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂ ਕਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਸਮਗਰੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਸੰਚਾਰਿਤ ਕਰਨਾ, ਅਨੁਕੂਲ ਕਰਨਾ, ਵੰਡਣਾ, ਵੇਚਣਾ, ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ.

15              ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ

(ੳ)              ਗਾਹਕ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਕਿ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ (ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ) ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਸਮੇਤ:

(I)               ਸ਼ਾਪੀਫਾਈ ਦੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਇੱਥੇ ਉਪਲਬਧ: https://www.shopify.com/legal/terms

(ii)              ਪੇਪਾਲ ਦੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਇੱਥੇ ਉਪਲਬਧ: https://www.paypal.com/au/webapps/mpp/ua/useragreement-full?locale.x=en_AU

(iii)             ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਇੱਥੇ ਉਪਲਬਧ: https://www.afterpay.com/en-AU/terms-of-service

(iv)             ਜ਼ਿਪ ਦੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਇੱਥੇ ਉਪਲਬਧ: https://zip.co/page/terms-and-conditions

(ਅ)              ਗਾਹਕ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਤੀਸਰਾ ਪੱਖ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਅਤੇ ਜਪਾਨ ਕੈਂਚੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕ ਦੁਆਰਾ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ.

16              ਹੋਰ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਲਈ ਲਿੰਕ

(ੳ)              ਵੈਬਸਾਈਟ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਲਿੰਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹਨ. ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਿੰਕਡ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਸਮਗਰੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਮਗਰੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ.

(ਅ)              ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਕਿਸੇ ਲਿੰਕਡ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਲਿੰਕਡ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜਾਂ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ.

17              ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ

(ੳ)              ਇਹ ਵੈਬਸਾਈਟ ਏ. ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੈ ਤੀਸਰਾ ਪੱਖ ਪਲੇਟਫਾਰਮ (ਸਾਡੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਾਪੀਫਾਈ) ਅਤੇ ਸ਼ਾਪਾਈਫ ਦੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹਨ.

(ਅ)              ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਪੀਫ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਮਝੌਤੇ ਅਧੀਨ ਅਧਿਕਤਮ ਹੱਦ ਤਕ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਪੀਫਾਈ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਜਾਂ ਗਲਤੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੁਕਸ ਜਾਂ ਗਲਤੀ ਜਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਨੁਭਵ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏਗਾ.

18              ਸੁਰੱਖਿਆ

ਜਾਪਾਨ ਕੈਂਚੀ ਕੰਪਿsorsਟਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਜਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਇਰਸਾਂ, ਖਰਾਬ ਕੰਪਿ computerਟਰ ਕੋਡ ਜਾਂ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਹੋਰ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਜੋਖਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱ .ਦੀ.

19              ਗਲਤ ਰਿਪੋਰਟ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਜਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ' ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵਿਆਂ ਜਾਂ ਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ.

ਭਾਗ ਸੀ

ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮ ...

20              ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ

(ੳ)              ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਅਧਿਕਤਮ ਹੱਦ ਤੱਕ, ਜਪਾਨ ਕੈਂਚੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਉਠਦਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਟੋਰ (ਅਣਗਹਿਲੀ ਸਮੇਤ), ਨਿਯਮ, ਇਕਵਿਟੀ, ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਂ ਹੋਰ, ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਤਰੀਕਾ, ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜਾਂ ਜਾਪਾਨ ਕੈਂਚੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੋਈ ਵੀ ਉਤਪਾਦ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਮਿਤ ਹਨ:

(I)               ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਕੈਂਚੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੁਲ ਫੀਸ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ; ਅਤੇ

(ii)              AU 100 ਏਯੂਡੀ.

(ਅ)              ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਚ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ.

(ੲ)              ਜਾਪਾਨ ਕੈਂਚੀ ਦੁਆਰਾ ਵੇਚੇ ਗਏ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਰੰਟੀ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਕੈਂਚੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਂ ਸੰਪੰਨ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਰੰਟੀਆਂ, ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਕਤਮ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਕੱludedੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ.

(ਸ)              ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਆਸਟਰੇਲੀਆਈ ਉਪਭੋਗਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਐਕਟ 2010 (ਸੀ.ਟੀ.) (ACL). ਏਸੀਐਲ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਉਪਚਾਰਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਿਫੰਡ, ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਜਾਂ ਰਿਪੇਅਰ) ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਸਫਲਤਾ ਹੈ.

(ਈ)              (ਮੁਆਵਜ਼ਾ) ਤੁਸੀਂ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਕੈਂਚੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ, ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:

(I)               ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ;

(ii)              ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ; ਜਾਂ

(iii)             ਜਪਾਨ ਕੈਂਚੀ ਦੁਆਰਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਉਤਪਾਦਾਂ ਸਮੇਤ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ.

(F)               (ਨਤੀਜਾ ਨੁਕਸਾਨ) ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਅਧਿਕਤਮ ਹੱਦ ਤੱਕ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਕੈਂਚੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਦਸੇ, ਖਾਸ ਜਾਂ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ, ਜਾਂ ਡੇਟਾ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ, ਸਦਭਾਵਨਾ, ਅਨੁਮਾਨਤ ਬਚਤ, ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਜਾਂ ਆਮਦਨੀ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ. ਜਾਂ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜਾਂ ਜਾਪਾਨ ਕੈਂਚੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੋਈ ਵੀ ਉਤਪਾਦ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਇਸ ਹੱਦ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱludedਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਐਕਟ 2010 (ਸੀ. ਟੀ.).

21              ਅਪ੍ਰਤਿਆਸ਼ਿਤ ਘਟਨਾ

(ੳ)              ਜੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ (ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਾਰਟੀ) ਫੋਰਸ ਮੈਜਿ Eventਰ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਧੀਨ (ਪੈਸਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ) ਕਿਸੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸਮਰੱਥ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਧਿਰ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਿਖਤੀ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:

(I)               ਫੋਰਸ ਮੈਜਿ Eventਰ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਾਜਬ ਵੇਰਵੇ; ਅਤੇ

(ii)              ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੰਭਾਵਤ ਹੱਦ ਜਿਸ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਧਿਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ.

(ਅ)              ਧਾਰਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਅਧੀਨ 21 (a) ਫੋਰਸ ਮਾਜਿਅਰ ਈਵੈਂਟ ਦੌਰਾਨ ਸਬੰਧਤ ਫਰਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਹੱਦ ਤਕ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਫੋਰਸ ਮਜੀਅਰ ਈਵੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ.

(ੲ)              ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਧਿਰ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਫੋਰਸ ਮੈਜਿ Eventਰ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ.

(ਸ)              ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ, 'ਫੋਰਸ ਮੈਜਿ Eventਰ ਈਵੈਂਟ' ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ:

(I)               ਰੱਬ ਦਾ ਕੰਮ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਹੜਤਾਲ, ਮੌਸਮ ਦੀ ਹੜਤਾਲ, ਭੁਚਾਲ, ਤੂਫਾਨ, ਹੜ, ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ, ਧਮਾਕਾ ਜਾਂ ਅੱਗ;

(ii)              ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੜਤਾਲਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਾਰਵਾਈ;

(iii)             ਯੁੱਧ, ਅੱਤਵਾਦ, ਨਾਸਬੰਦੀ, ਨਾਕਾਬੰਦੀ, ਇਨਕਲਾਬ, ਦੰਗੇ, ਗੁੱਸੇ, ਸਿਵਲ ਹੰਗਾਮਾ, ਮਹਾਂਮਾਰੀ, ਮਹਾਂਮਾਰੀ; ਜਾਂ

(iv)             ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ, ਜਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਧਿਰ ਦੇ ਵਾਜਬ ਨਿਯੰਤਰਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ.ਓ.ਵੀ.ਆਈ.ਡੀ.-19 ਦਾ ਕੋਈ ਖਤਰਾ, ਇਸ ਹੱਦ ਤਕ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।

22              ਨੋਟਿਸ

(ੳ)              ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੰਚਾਰ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:

(I)               ਲਿਖਤ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ; ਅਤੇ

(ii)              ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ, (ਸਾਡੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ) ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਲੋ@ਜਪਾਂਸਕਸੀਸਰ.ਕਾੱਮ ਅਤੇ (ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ) ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਈਮੇਲ ਪਤੇ ਤੇ, ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਰਡਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਈਮੇਲ ਪਤਾ (ਈਮੇਲ ਪਤਾ). ਧਿਰਾਂ ਆਪਣਾ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੁਆਰਾ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ.

(ਅ)              ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਧਿਰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਈਮੇਲ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਈਮੇਲ ਪਤੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ:

(I)               ਈਮੇਲ ਭੇਜਣ ਤੋਂ 24 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ; ਜਾਂ

(ii)              ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੀ ਧਿਰ ਦੁਆਰਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,

ਜੋ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ.

23              ਆਮ

23.1           ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ

ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਪੱਛਮੀ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਹਰ ਧਿਰ ਅਟੱਲ Westernੰਗ ਨਾਲ ਪੱਛਮੀ ਆਸਟਰੇਲੀਆ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਧਿਰ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਬੇਯਕੀਨੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਅਧਾਰ' ਤੇ ਮੁਆਫ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਫੋਰਮ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ.

23.2           WAIVER

ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਕ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਜਾਂ ਚਾਲਾਂ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਜਦ ਤਕ ਛੋਟ ਮੁਆਫੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ.

23.3           ਗੁਪਤ

ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸਮਰਥ ਹੈ ਜਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਸਥਿਰ ਜਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਬਾਕੀ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਅਤੇ ਲਾਗੂਕਰਣ ਸੀਮਤ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਹਨ.

23.4           ਜੁਆਇੰਟ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ

ਦੋ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦਿੰਦੇ ਹਨ.

23.5           ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ

ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਦੀ ਪੂਰਵ ਲਿਖਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਧੀਨ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ, ਨਿਵੇਕਲਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।

23.6           ਲਾਗਤ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਿਵਾਏ, ਹਰੇਕ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ, ਤਿਆਰ ਕਰਨ, ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ.

23.7           ਸਮੁੱਚਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ

ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਵਿਹਾਰ, ਵਿਵਸਥਾ, ਸਮਝ ਜਾਂ ਸਮਝੌਤਾ, ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਜਾਂ ਸੰਕੇਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ.

23.8           ਦਿਲਚਸਪੀ

(ੳ)              (ਇਕਵਚਨ ਅਤੇ ਬਹੁਵਚਨ) ਇਕਵਚਨ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਵਚਨ (ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਉਲਟ) ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ;

(ਅ)              (ਮੁਦਰਾ) $, ਜਾਂ "ਡਾਲਰ" ਦਾ ਹਵਾਲਾ, ਆਸਟਰੇਲੀਆਈ ਮੁਦਰਾ ਵੱਲ ਹੈ;

(ੲ)              (ਲਿੰਗ) ਕਿਸੇ ਲਿੰਗ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲਿੰਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ;

(ਸ)              (ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ) ਜੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਵਾਕਾਂਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਅਰਥ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੋਲਣ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇ ਜਾਂ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਵਾਕਾਂਸ਼ ਦਾ ਵਿਆਕਰਣਿਕ ਰੂਪ ਦਾ ਅਨੁਸਾਰੀ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ;

(ਈ)              (ਵਿਅਕਤੀ) "ਵਿਅਕਤੀ" ਜਾਂ "ਤੁਸੀਂ" ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ, ਇੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਅਥਾਰਟੀ, ਇੱਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਸੰਘ ਜਾਂ ਸਾਂਝੇ ਉੱਦਮ (ਇੱਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਜਾਂ ਅਣ-ਸੰਗਠਿਤ), ਇੱਕ ਭਾਈਵਾਲੀ, ਇੱਕ ਟਰੱਸਟ ਅਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ;

(F)               (ਪਾਰਟੀ ਦੇ) ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ, ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਜ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ, ਇੱਕ ਟ੍ਰਸਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਵਾਧੂ ਟਰੱਸਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ;

(G)              (ਇਹ ਸ਼ਬਦ) ਕਿਸੇ ਧਿਰ, ਧਾਰਾ, ਪੈਰਾ, ਅਨੁਸੂਚੀ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ, ਲਗਾਵ ਜਾਂ ਅਨੁਸਾਰੀ ਦਾ ਸੰਦਰਭ ਇਕ ਪਾਰਟੀ, ਧਾਰਾ, ਪੈਰਾ, ਅਨੁਸੂਚੀ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ, ਲਗਾਵ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹਵਾਲਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਸਭ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ;

(H)              (ਦਸਤਾਵੇਜ਼) ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਾ ਹਵਾਲਾ (ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਮੇਤ) ਉਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ, ਨਵੀਨਤਮ, ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਜਾਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ;

(I)               (ਸਿਰਲੇਖ) ਸਿਰਲੇਖ ਅਤੇ ਬੋਲਡ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸਿਰਫ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਆਖਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ;

(J)               (ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ) ਸ਼ਬਦ "ਸ਼ਾਮਲ" ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਮਾਨ ਸ਼ਬਦ ਸੀਮਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹਨ; ਅਤੇ

(K)              (ਗਲਤ ਵਿਆਖਿਆ) ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਨਾਲ ਗਲਤ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜਾਂ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ.

ਲਾਗਿਨ

ਆਪਣਾ ਪਾਸਵਰਡ ਭੁੱਲ ਗਏ?

ਕੀ ਅਜੇ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ?
ਖਾਤਾ ਬਣਾਉ